WIEŻA

WIEŻA

Szesnasta karta Tarota w Wielkich Arkanach.

 

ZNACZENIE WRÓŻEBNE KARTY

Rozwój własnej osobowości, nagła zmiana biegu wydarzeń, niespodziewana zachęta lub pomoc w trudnej sytuacji, walka z pokusami, regeneracja sił, opieka Siły Wyższej, dość sił aby pokonać poważne problemy i trudności. Kataklizm niosący wielkie straty, całkowicie uniemożliwiający realizację planów, frustracja, zwątpienie w siebie, monotonne życie, wstyd, ucieczka od świata. Problemy zdrowotne związane z nogami. Czas byś poznał siebie z dobrej i złej strony. To, co dotąd uważałeś za podstawę swego bytu okazało się iluzją. Nie staraj się tego ratować. Twoje wysiłki pójdą na marne. Pamiętaj jednak, że tam, na górze, ktoś nad Tobą czuwa. Kiedy minie ból odrodzisz się jeszcze silniejszy. Nie oglądaj się za siebie, bierz narzędzia i buduj nowe.

 

 

Dodaj komentarz