Wielkie Arkana

Dwadzieścia dwie karty major arkana są porównywane do 22 archetypów dotyczących człowieka i jego drogi na ziemi. Przedstawiają typowe ludzkie sytuacje, role społeczne, stany ducha.  Wyraźnie widzimy tutaj przejście od karty zerowej, czyli głupca, do karty ostatniej – dwudziestej pierwszej czyli świata. Interpretując, początkiem drogi jest niedojrzałość, niedoświadczenie, świeżość, a końcem mądrość, osiągnięcia oraz spełnienie.

Dodaj komentarz